Thai language
Search

Please select your location of interest:

หน้าแรก > คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

อินวิคตัสปทุมธานีและกรุงเทพฯ คืออะไร?


อินวิคตัสเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งให้การศึกษาที่มีคุณภาพและมีค่าเราเรียนที่เหมาะสม โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์และพัฒนาแบรนด์ของตนเองไปสู่ในระดับนานาชาติจนได้รับความไว้วางใจ อินวิคตัสมุ่งเน้นไปในเรื่องของการศึกษาแบบองค์รวมและการพัฒนาบุคลิกภาพโดยเน้นย้ำในเรื่องของความเป็นผู้นำ ความเข้าใจในหลายภาษา เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์สิงคโปร์ที่มีประสิทธิผลในระดับสูง

ครูผู้สอนมาจากที่ไหนบ้าง?


ครูผู้สอนของเรามาจากทั่วทุกมุมโลกและจบการศึกษาจากมหาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่แล้ว ครูผู้สอนของเราจะมีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกันไปและเคยสอนในโรงเรียนนานาชาติก่อนที่จะมาทำการสอนที่อินวิคตัส ครูของเราทุกคนจะได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่ครอบคลุมอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้แน่ใจว่าการสอนและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจและตรงกับความต้องการของนักเรียนของเราทุกคน

What is the student-teacher ratio in each classroom?


ห้องเรียนแต่ละห้องจะมีนักเรียนสูงสุดไม่เกิน 22 คน 

คณิตศาสตร์สิงคโปร์คืออะไร?


คณิตศาสตร์สิงคโปร์ถือเป็นวิธีการในการสอนที่อ้างตามหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติของประเทศสิงคโปร์ซึ่งนำมาใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 คำๆ นี้มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ และสอนนักเรียนให้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์เพียงไม่กี่ประการอย่างถ่องแท้ หากแต่สามารถที่จะทราบถึงรายละเอียดที่มากกว่าและทำให้พวกเขาเรียนรู้ถึงหลักการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ทั้งนี้ ในส่วนของกระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนจะเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้จากสิ่งของที่สามารถจับต้องได้ เช่น ชิพ ลูกเต๋า คลิปหนีบกระดาษ และนำเอาหลักการด้านคณิตศาสตร์มาวาดเป็นรูป สำหรับนักเรียนในระดับชั้นเริ่มแรก โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ 2 ขั้นตอนแรก จากนั้น เมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนจะได้แก้โจทย์คณิตศาสตร์ในเชิงนามธรรมโดยใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์ คณิตศาสตร์สิงคโปร์ถูกนำไปใช้ในประเทศต่างๆ อย่างน้อย 25 ประเทศและสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี

ฉันจะรู้และมีส่วนร่วมในพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของบุตรหลานของฉันได้อย่างไร?


สำหรับหลักสูตรนานาชาติอินวิคตัสแล้ว เราจะดำเนินงานโดยใช้ระบบการรายงานที่เปิดเผยและโปร่งใสรวมทั้งผู้ปกครองสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยการบูรณาการระบบไอทีใหม่ๆ เข้าด้วยกัน เช่น “แอปพลิเคชันสำหรับผู้ปกครอง” ซึ่งผู้ปกครองสามารถที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัจจุบันในเรื่องของการเรียนและสวัสดีภาพของบุตรหลานได้ในแบบเรียลไทม์ นอกจากนั้น เรายังจัดทำรายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนและเรียนเชิญให้ผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้ปกครองและครู เราส่งเสริมในเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก หลักสูตร “ความเป็นอยู่ที่ดี” ของเรามิได้จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของเด็กนักเรียนเพียงเท่านั้น หากแต่เพื่อประโยชน์ของทั้งชุมชนในหลักสูตรนานาชาติอินวิคตัส ซึ่งจะประกอบไปด้วยงานในโอกาสพิเศษมากมายเพื่อที่จะให้ทุกคนมารวมตัวกันยังสถานที่แห่งความร่วมมือ 

การประเมินก่อนการรับนักเรียนเข้าเรียนคืออะไรและเหตุใดจึงต้องดำเนินการ?


การประเมินก่อนรับนักเรียนเข้าเรียนมีไว้เพื่อประเมินความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนอย่างถูกต้องก่อนที่จะเข้าเรียนในโครงการ แนวทางในการประเมินจะเป็นไปตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาของเคมบริดจ์ซึ่งจะช่วยทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกในด้านความแข็งแกร่งที่จะต้องได้รับการเสริมสร้าง ตลอดจนในเรื่องของความต้องการที่จะต้องได้รับการสนับสนุน หลังจากที่มีการประเมิน หัวหน้าโครงการจะอธิบายรายละเอียดขอผลประเมินในด้านต่างๆ แก่ผู้ปกครอง รวมทั้งวิธีการที่โครงการจะให้ความช่วยเหลือด้านพัฒนาการของบุตรหลานของท่าน 

กิจกรรมหลังเลิกเรียนมีอะไรบ้าง?


เราจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน (กิจกรรมนอกหลักสูตร) ตั้งแต่เวลา 14.30 ถึง 15.30 น. ในหลักสูตรนานาชาติอินวิคตัส ซึ่งแต่ละภาคเรียนก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างของกิจกรรมนอกหลักสูตรจะประกอบไปด้วย ชมรมการอ่านออกเสียง ชมรมนักอ่าน ชมรมเลโก้ ชมรมภาษาฝรั่งเศส ชมรมแอนิเมชั่น 3 มิติ ชมรมยิมนาสติก เต้นรำ โยคะ ว่ายน้ำ ชมรมหมากรุก ฟุตบอล ยิงธนู และชมรมศิลปะสีเขียว 

ทางโรงเรียนเปิดสอนภาษาอื่นหรือไม่?


แน่นอน ทางโรงเรียนจะมีครูผู้เชี่ยวชาญมาสอนภาษาจีนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรหลักและเป็นส่วนที่เพิ่มเติมมาจากวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาของตนเอง ก็สามารถเข้าร่วมชมรมภาษาต่างๆ ได้ เช่น ชมรมภาษาฝรั่งเศส 

นักเรียนจะได้รับการบ้านมากแค่ไหน?


เราเชื่อว่าการให้การบ้านนักเรียนจะไม่ถือว่าเป็น “งานที่ยุ่งยาก” แต่จะใช้วิธีการของการเสริมสร้างแนวคิด สร้างความเชื่อมโยง และทักษะในการฝึกฝน ทั้งนี้ ปริมาณของการบ้านที่นักเรียนจะได้รับจะขึ้นอยู่กับระดับชั้นและอายุของนักเรียน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือผู้ปกครอง