Thai language
Search

Please select your location of interest:

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > สารจากครูใหญ่ อินวิคตัสประเทศไทย

สารจากครูใหญ่ อินวิคตัสประเทศไทย

Roger.png

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่แผนกนานาชาติอินวิคตัส Invictus International Programme (IIP) กรุงเทพฯ โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนานชาติอินวิคตัส สิงคโปร์ และโรงเรียนสาธิตปทุม ที่มุ่งเน้นการศึกษาที่มีหลักสูตรที่แข็งแกร่ง พร้อมช่วยเสร้างความท้าทายให้แก่นักเรียนทุกคน ให้พัฒนาทัศนคติ ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ ให้เป็นพลเมืองโลกที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเต็มที่ เพียงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราอาจสัมผัสถึงขอบเขต ความมุ่งมั่น และความตื่นเต้นของผลประการของโครงการการศึกษาที่นำเสนอที่เป็นแรงบันดาลใจนี้ ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาของนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ปี 5 เดือนในระดับชั้น Early Years Foundation จนถึงสิ้นปีที่ 6 อายุ 11 ปี เราต้องการที่จะแบ่งปันวิสัยทัศน์ในการเปิดโรงเรียนระดับ K ถึง 12 อย่างมากและยังต้องการเพิ่มความมั่งคั่งในการให้บริการการศึกษาของเราต่อไป


เรามุ่งมั่นที่จะใช้แนวทางการศึกษาที่มีมาตรฐานนานาชาติ โดยรวมการค้นคว้าทางปัญญากับโอกาสทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง พร้อมส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคคลในทุกด้าน เพื่อให้นักเรียนของเราสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ในระดับสูงสุดได้ เราผสมผสานสิ่งดีที่สุดจากทั้งวิธีการสอนแบบดั้งเดิมและปัญหาที่มีหลักฐานที่ดีและให้การประเมินสอนและประเมินผลอย่างเข้มงวด


โปรแกรมของเราสนับสนุนและให้นักเรียนของเราบรรลุผลมากกว่าที่พวกเขาอาจคิดถึงได้ผ่านการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ประจำตัว ซึ่งได้รับการเสริมด้วยโอกาสที่มีเอกลักษณ์ระดับโลก ร่วมกับการสอนที่ยอดเยี่ยมในโรงเรียนของเรา และการทำงานร่วมกับหลักสูตร Cambridge International บุตรหลานของท่านจะประสบความสำเร็จตลอด โดยมีการพัฒนา และทุ่มเทในการเรียนรู้ตลอดชีวิต


IIP มุ่งมั่นที่จะให้การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการท้าทายในการสื่อสารในโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยเราจะเตรียมนักเรียนของเราให้พร้อมสำหรับโอกาสในอนาคตในการศึกษาโดยการเสนอหลักสูตรที่เรียนทั้ง 3 ภาษา คือ อังกฤษ ไทย และจีน และวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับเรียนของเรา การเตรียมนักเรียนของเราให้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมั่นนี้คือประสิทธิภาพหลักของการพัฒนาภาษาของเรา


การทำงานร่วมกับครอบครัวอย่างใกล้ชิด ครูผู้เชี่ยวชาญของเรากำลังร่วมมือกันเพื่อสร้างคนหนุ่มสาวที่พร้อมที่จะออกไปสู่โลก เป็นคนที่ใจดี กระตือรือร้นในชุมชนของตน พร้อมที่จะมีส่วนร่วมและทำความแตกต่าง - ทุกที่ที่เป็นไปได้


ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะมั่นใจกับการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานของท่านเข้าร่วมโปรแกรมนี้ และข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบกันในเร็วๆนี้!


การศึกษาเป็นอาวุธที่มีพลังที่สุดที่คุณสามารถใช้เปลี่ยนแปลงโลกได้

โดย: เนลสัน แมนเดลา


ขอแสดงความนับถือ


Roger Teng

ครูใหญ่ แผนกนานาชาติอินวิคตัส

โรงเรียนสาธิตปทุม