Thai language
Search

Please select your location of interest:

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ความเป็นมาของเรา

ความเป็นมาของเรา

โรงเรียนนานาชาติ Invictus ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 และเติบโตอย่างรวดเร็ว จากจุดเริ่มต้นที่มีนักเรียนเพียง 40 คนและบุคลากร 15 คน ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 3,000 คนและบุคลากรกว่า 700 คน โรงเรียนมีสาขาในประเทศกัมพูชา ฮ่องกง มาเลเซีย และไทย ภารกิจหลักของเราคือการให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเข้าถึงได้ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง A Levels โดยใช้หลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับโลก และประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ

โรงเรียนนานาชาติ Invictus เป็นแบรนด์ภายใต้ Sing-Ed ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Acrophyte Pte. Ltd. (เดิมชื่อ Chip Eng Seng Corporation Ltd.)

ในปี 2564 อินวิคตัสได้มีความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตปทุมแห่งจังหวัดปทุมธานี เพื่อก่อตั้งหลักสูตรนานาชาติอินวิคตัส (Invictus International Programme: IIP) ที่โรงเรียนสาธิตปทุม โดยเปิดรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2.5 ถึง 11 ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่การสอบเข้าสถาบันการศึกษานานาชาติเคมบริดจ์ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล โดยมีค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม หลักสูตรของเรามีเป้าประสงค์ในการเปิดประตูสู่โลกแห่งการศึกษานานาชาติให้แก่ผู้ปกครองที่มีวิสัยทัศน์ และสำหรับอินวิคตัสแล้ว เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การศึกษาที่เน้นย้ำในเรื่องของพัฒนาการของบุคคลโดยใช้วิธีการที่สร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจ 
ควบคุมดูแลโดย Sing-Ed อินวิคตัสจึงพัฒนาเติบโตอย่างก้าวกระโดดในการที่จะสร้างเครือข่ายสำหรับโรงเรียนประเภท K-12 ในภูมิภาค ทั้งในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง กัมพูชา มาเลเซีย และประเทศไทย 

แคมปัสในประเทศต่างๆ


Singapore
Singapore
Caption text
   
 
Singapore
Singapore
Caption text
   

Singapore
Singapore
Caption text
   
 
Malaysia
Malaysia
Caption text
   
 
Malaysia
Malaysia
Caption text
   
 
Hong Kong
Hong Kong
Caption text
   
 
Hong Kong
Hong Kong
Caption text
   
 
Cambodia
Cambodia
Caption text