Thai language
Search

Please select your location of interest:

หน้าแรก > หลักสูตร > หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา (English Immersion Programme)

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา (English Immersion Programme)

เมื่ออธิบายในเรื่องของคำ ข้อเท็จจริง ตัวเลขให้เด็กเพียงคนเดียวฟัง โดยส่วนใหญ่แล้วคำอธิบายเหล่านั้นจะ “เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา” เช่นเดียวกับเรา เด็กๆ จะสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสนใจในรายวิชาที่เรียนอยู่ นี่คือเหตุผลที่ว่าเหตุใดวิชาเรียนที่มีความเข้มข้นอย่างแท้จริงจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหลักสูตรนานาชาติอินวิคตัส  

เราเข้าใจดีในเรื่องของความสามารถตามธรรมชาติของเด็กในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการพิจารณาจากการสนทนาที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ (การเล่าเรื่องการแต่งตัวและการทานอาหาร) การเรียนรู้ในสาระสำคัญ (คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์) และศิลปะทางภาษา (วรรณกรรมและการเขียน)

เราให้การส่งเสริมความสามารถดังกล่าวนับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามายังโรงเรียนด้วยการให้คุณครูทักทายนักเรียนใหม่ คุณครูจะพูดในภาษาตามที่กำหนดไว้เท่านั้น และนักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและชอบในวิธีการสื่อสารของเรา 

หลักสูตรวิชาเกี่ยวกับภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ วิจิตรศิลป์ ดนตรี และพลศึกษาแบบเข้มข้นของเราจะสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นักเรียนของเราจะมีความมั่นใจ มีความสามารถ และมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติของเคมบริดจ์ของเรา 

เรามีคุณครูที่มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในระดับเจ้าของภาษา ดังนั้นนักเรียนของเราจึงสามารถพัฒนาสำเนียงและความเข้าใจบทสนทนาที่เจ้าของภาษาพูดเร็วๆ ได้ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล 

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ Immersion ที่ใช้ในกลุ่มเด็กนักเรียนทุกช่วงอายุได้รับการออกแบบมาให้กับนักเรียนของเราที่จะเรียนรู้ และนักเรียนจะได้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ายิ่งเด็กได้ยินและใช้ภาษามากเท่าไหร่ เด็กก็ยิ่งมีความเชี่ยวชาญในภาษานั้นมากยิ่งขึ้น 

เราจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพูด การอ่าน การเขียน และความเข้าใจ ดังนั้นนักเรียนของเราจึงสามารถที่จะเรียนรู้จากภาษาอังกฤษ และสามารถที่จะรักษาความภาคภูมิใจและการฝึกภาษาไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกัน 

การได้สัมผัสกับภาษาและวัฒนธรรมอื่นๆ จะช่วยเสริมสร้างการมองโลก นักเรียนของเราในทุกช่วงอายุจะได้เรียนภาษาจีน พวกเขาจะได้เข้าร่วมงานประเพณี และได้รู้จักกับคุณครูจากทั่วทุกมุมโลก เราปลูกฝังนักเรียนทั้งในส่วนของวัฒนธรรมและภาษา วัฒนธรรมของคุณครูชาวต่างชาติของเราจะกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมของการใช้ชีวิตในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว นิสัย ขนบธรรมเนียม เพลง การเฉลิมฉลอง ข้อมูลเอกสาร และแหล่งเรียนรู้ 

หลักสูตรนานาชาติอินวิคตัสจะให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนของเรากลายเป็นพลเมืองของโลกที่สามารถพูดได้สองภาษาและมีความมั่นใจอย่างแท้จริง 

เรามีคุณครูที่มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในระดับเจ้าของภาษา ดังนั้นนักเรียนของเราจึงสามารถพัฒนาสำเนียงและความเข้าใจบทสนทนาที่เจ้าของภาษาพูดเร็วๆ ได้ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล 

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้น ที่ใช้ในกลุ่มเด็กนักเรียนทุกช่วงอายุได้รับการออกแบบมาให้กับนักเรียนของเราที่จะเรียนรู้ และนักเรียนจะได้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ายิ่งเด็กได้ยินและใช้ภาษามากเท่าไหร่ เด็กก็ยิ่งมีความเชี่ยวชาญในภาษานั้นมากยิ่งขึ้น 

เราจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพูด การอ่าน การเขียน และความเข้าใจ ดังนั้นนักเรียนของเราจึงสามารถที่จะเรียนรู้จากภาษาอังกฤษ และสามารถที่จะรักษาความภาคภูมิใจและการฝึกภาษาไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกัน 

การได้สัมผัสกับภาษาและวัฒนธรรมอื่นๆ จะช่วยเสริมสร้างการมองโลก นักเรียนของเราในทุกช่วงอายุจะได้เรียนภาษาจีน พวกเขาจะได้เข้าร่วมงานประเพณี และได้รู้จักกับคุณครูจากทั่วทุกมุมโลก เราปลูกฝังนักเรียนทั้งในส่วนของวัฒนธรรมและภาษา วัฒนธรรมของคุณครูชาวต่างชาติของเราจะกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมของการใช้ชีวิตในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว นิสัย ขนบธรรมเนียม เพลง การเฉลิมฉลอง ข้อมูลเอกสาร และแหล่งเรียนรู้ 

หลักสูตรนานาชาติอินวิคตัสจะให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนของเรากลายเป็นพลเมืองของโลกที่สามารถพูดได้สามภาษาและมีความมั่นใจอย่างแท้จริง 

English Immersion Programme.PNG