Thai language
Search

Please select your location of interest:

หน้าแรก > จองที่นั่งทดลองเรียนฟรี/เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

จองที่นั่งทดลองเรียนฟรี/เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน


จองที่นั่งสำหรับการทดลองเรียนหรือเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้แล้ววันนี้

หลักสูตรนานาชาติอินวิคตัส (IIP) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ถึง 11 ปี เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนานาชาติอินวิคตัสและโรงเรียนสาธิตปทุมที่จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรนี้ช่วยให้บุตรหลานของท่านมีการศึกษาที่มีคุณภาพ และนำไปสู่การประเมินเพื่อผ่านการเรียนหลักสูตรประถมศึกษาของเคมบริดจ์

การทดลองเรียนเสมือนจริงแบบออนไลน์ของเราจะช่วยให้บุตรหลานของท่านได้สัมผัสกับห้องเรียนของหลักสูตร และพวกเขาจะได้เรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ Immersion เป็นครั้งแรก การสอนวิชาคณิตศาสตร์สิงคโปร์เชิงแนวคิดซึ่งเป็นที่นิยม รวมทั้งหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ภาคปฏิบัติของ STEMWerkz

กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียนในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และทีมงานแผนกรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาจะติดต่อท่านในส่วนของการทดลองเรียนหรือการเยี่ยมชมโรงเรียน!

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา (English Immersion)

หลักสูตรวิชาเกี่ยวกับภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ วิจิตรศิลป์ ดนตรี และพลศึกษาแบบเข้มข้นของเราจะสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เรามีคุณครูที่มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในระดับเจ้าของภาษา ดังนั้นนักเรียนของเราจึงสามารถพัฒนาสำเนียงและความเข้าใจบทสนทนาที่เจ้าของภาษาพูดเร็วๆ ได้ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นของเราจะมีการเรียนการสอนโดยใช้เวลาถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียน เราจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพูด การอ่าน การเขียน และความเข้าใจ ดังนั้นนักเรียนของเราจึงสามารถที่จะเรียนรู้จากภาษาอังกฤษ และสามารถที่จะรักษาความภาคภูมิใจและการฝึกภาษาไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกัน

คณิตศาสตร์สิงคโปร์

คณิตศาสตร์สิงคโปร์ถือเป็นวิธีการในการสอนที่อ้างตามหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติของประเทศสิงคโปร์ซึ่งนำมาใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 คำๆ นี้มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ และสอนนักเรียนให้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์เพียงไม่กี่ประการอย่างถ่องแท้ หากแต่สามารถที่จะทราบถึงรายละเอียดที่มากกว่าและทำให้พวกเขาเรียนรู้ถึงหลักการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คณิตศาสตร์สิงคโปร์ถูกนำไปใช้ในประเทศต่างๆอย่างน้อย 25 ประเทศและสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี

STEMWerkz

การเล่นเกมและการแก้ปัญหาจะช่วยให้การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างง่ายดาย ในบางครั้ง เด็กๆ อาจคิดว่าตนเองไม่ถนัดวิชาวิทยาศาสตร์หรือเป็นสิ่งที่ยากเกินที่จะเรียนรู้ แต่ STEMWerkz จะทำให้การเรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นการผจญภัยที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น! สำหรับ STEMWerkz Quests บุตรหลานของท่านสามารถที่จะเลือกรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างเมืองขึ้นมาพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือตัวละครต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาด้วยการเรียนรู้และนำเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในหมู่บ้าน STEAM Valley รวมทั้งได้สัมผัสกับเรื่องราวสำหรับการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์กว่า 800 เรื่องใน STEMWerkz Channel เพื่อที่จะหาคำตอบให้กับข้อสงสัยของตนเองเกี่ยวกับโลกที่หมุนรอบตัวพวกเขาอยู่และกลไกของมัน นักเรียนจะได้เรียนรู้บทเรียนฉบับย่อใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้มากกว่าที่คิด